Prognozowanie jakości MT (2)

Podobnie jak LangTec QUEST, Memsource Translate pomaga oszacować czas i koszt postedycji oraz przede wszystkim dobrać optymalne MT do danego tekstu (tematyki i pary językowej) – a wszystko to w oparciu o dane z poprzednich postedycji, czyli bez tłumacza ani rusz! O ile QUEST opiera się raczej na projektach konkretnego klienta, o tyle Memsource Translate bazuje na uśrednionych danych z wielu projektów, dlatego dostępne jest również dla freelancerów, którzy nie dysponują dużą ilością danych z wcześniejszych projektów PE. Dla równowagi, lista MT porównywanych przez Memsource Translate jest ograniczona do najpopularniejszych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *