Prognozowanie jakości MT (1)

Wstępna ocena jakości tłumaczenia maszynowego, zanim zajmie się nim postedytor (i bez tłuaczeń referencyjnych), to usługa bardzo pożądana, nad którą pracują różne jednostki badawcze i komercyjne. Owszem, są już rozwiązania w tej dziedzinie, ale ich korelacja z tym, co potem zrobią tłumacze, nie przekonuje. Pojawiła się tymczasem pokrewna usługa: przewidywanie użyteczności danego MT dla danego tekstu źródłowego na podstawie obserwacji zebranych z wcześniejszej postedycji podobnych tekstów w tej samej parze językowej. Jedno z takich rozwiązań to QUEST firmy LangTec, o którym Christopher Reid opowiadał na KTLC2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *