Audyt MT

Audyt MT

Opis usługi

Audyt MT pozwala wybrać najlepszy z dostępnych systemów tłumaczeń maszynowych dla danej firmy, np. biura tłumaczeń. Przydaje się w sytuacji, gdy firma przygotowuje własny system MT lub ma dostęp do systemu trenowanego na swoje potrzeby. Audyt pomaga również w określeniu, dla jakich tłumaczeń stosować MT, oraz jak przygotować dokumenty do tłumaczenia maszynowego.

Czas realizacji audytu to 2-3 miesiące od daty rozpoczęcia prac. Szczegóły i wycenę ustalamy indywidualnie.

Przybliżony zakres prac i harmonogram 

  • Zapoznanie się z dostępnymi systemami MT: silniki, korpusy, współpraca z CAT-ami.
  • Wstępna analiza występujących problemów i znanych/możliwych ulepszeń.
  • Uzgodnienie materiału do przeprowadzenia testów MT, zespołu testowego (tłumacze, weryfikatorzy), sposobu zgłaszania uwag przez tłumaczy oraz wybór miar jakości i wydajności.
  • Opracowanie schematu testów porównawczych systemów MT.
  • Przygotowanie instrukcji dla zespołu testowego.
  • Testy MT wykonywane przez tłumaczy i weryfikatorów.
  • Analiza wyników zliczanych automatycznie oraz uwag zgłoszonych przez tłumaczy.
  • Rekomendacja systemu/systemów MT, propozycje ulepszeń oraz schemat dalszego samodzielnego monitorowania MT.